Avatar's chamsocsacdep

Ghi chép của chamsocsacdep

Dịch vụ xin giấp phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trọn gói, giá rẻ

Dịch vụ vận tải nói chung và dịch vụ kinh doanh vận tải bằng ô tô nói riêng, đang là ngành có rất nhiều tiềm năng phát triển; không chỉ đem lại lợi nhuận cho người đầu tư kinh doanh mà còn góp phần quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế, văn hóa, giáo dục.

Theo Điều 67 Luật giao thông đường bộ 2008, ngành nghề kinh doanh vận tải bằng ô tô là một trong số những ngành nghề có điều kiện, doanh nghiệp/hợp tác xã để được kinh doanh cần phải đáp ứng các điều kiện để được Sở Giao thông vận tải cấp  Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Các hình thức kinh doanh vận tải bằng ô tô cần có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô:

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô:

Ø  Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có xác định bến đi, bến đến với lịch trình, hành trình nhất định;

Ø  Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố định có các điểm dừng đón, trả khách và xe chạy theo biểu đồ vận hành với cự ly, phạm vi hoạt động nhất định;

Ø  Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có lịch trình và hành trình theo yêu cầu của hành khách; cước tính theo đồng hồ tính tiền;

Ø  Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không theo tuyến cố định được thực hiện theo hợp đồng vận tải;

Ø  Kinh doanh vận tải khách du lịch theo tuyến, chương trình và địa điểm du lịch.

-  Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô:

Ø  Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường;

Ø  Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe taxi tải;

Ø  Kinh doanh vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng;

Ø  Kinh doanh vận tải hàng nguy hiểm.

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

·     Các điều kiện doanh nghiệp/hợp tác xã  kinh doanh vận tải bằng ô tô cần đáp ứng gồm:

Tiêu chí

Căn cứ

Điều kiện cần đáp ứng

Điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Đơn vị kinh doanh

-Điều 67 Luật Giao thông vận tải 2008

-Điều 13, Điều 19, Điều 20  Nghị định 86/2014/NĐ-CP

- Là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã phải có đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

- Trang bị máy tính, đường truyền kết nối mạng và phải theo dõi, xử lý thông tin tiếp nhận từ thiết bị giám sát hành trình của xe đối với đơn vị có phương tiện thuộc diện bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình của xe

- Bố trí đủ số lượng lái xe theo phương án kinh doanh, chịu trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe cho lái xe và sử dụng lái xe đủ sức khỏe

- Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ phải có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông

Phương tiện

- Điều 67 Luật Giao thông vận tải 2008

- Điều 13, Điều 14 Khoản 2 Điều 19 Nghị định 86/2014/NĐ-CP

 

- Phải có đủ số lượng phương tiện theo phương án kinh doanh đã được duyệt;

- Phương tiện phải thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải hoặc quyền sử dụng hợp pháp (theo hợp đồng với tổ chức cho thuê tài chính hoặc tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản hoặc theo hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã)

- Xe ô tô phải đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

- Xe ô tô phải được gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định pháp luật.

Yêu cầu tối thiểu với thiết bị giám sát hành trình của xe:

Ø  Lưu giữ và truyền dẫn các thông tin theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

Ø  Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải và cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra khi có yêu cầu.

Ø   Thiết bị giám sát hành trình của xe phải được hợp quy, đảm bảo ghi nhận, truyền dẫn đầy đủ, liên tục về máy chủ của đơn vị kinh doanh vận tải chủ quản hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (trong trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải ủy thác cho đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện thông qua hợp đồng có hiệu lực pháp lý) các thông tin bắt buộc gồm: hành trình, tốc độ vận hành, thời gian lái xe liên tục, thời gian làm việc của lái xe trong ngày.

Lái xe

Điều 11, Điều 13 Nghị định 86/2014/NĐ-CP

- Phải được khám sức khỏe định kỳ và được cấp Giấy chứng nhận theo quy đinh

- Phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

- Lái xe không phải người đang trong thời gian bị cấm hành nghề

- Lái xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh vận tải

- Lái xe điều khiển xe khách có giường nằm

Nhân viên phục vụ trên xe

Điều 13 Nghị định 86/2014/NĐ-CP

- Phải soạn thảo hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh vận tải.

- Phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải theo quy định của Bộ Giao thông vận tải

- Nhân viên phục trên xe vận tải khách du lịch còn phải được tập huấn về nghiệp vụ du lịch theo quy định của pháp luật liên quan về du lịch

Người điều hành vận tải

Điều 11, Điều 13 Nghị định 86/2014/NĐ-CP

 

- Không được đồng thời làm việc tại cơ quan, đơn vị khác

- Phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên đối với chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác

- Không phải là lao động trực tiếp lái xe, nhân viên phục vụ trên xe ô tô kinh doanh của đơn vị mình.

- Có thời gian công tác liên tục tại đơn vị vận tải từ 03 năm trở lên

Nơi đỗ xe

Điều 13 Nghị định 86/2014/NĐ-CP

- Nơi đỗ xe phải phù hợp với phương án kinh doanh

- Đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể của từng loại hình kinh doanh

Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định

Điều 15  Nghị định 86/2014/NĐ-CP

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng các điều kiện chung

- Xe ô tô phải có chỗ ngồi ưu tiên cho người khuyết tật, người cao tổi và phụ nữ mang thai

- Xe ô tô được phép chở trừ 10 hành khách trở lên phải có niên hạn sử dụng:

=> Cự ly trên 300 ki lô mét: Không quá 15 năm đối với ô tô sản xuất để chở người; không được sử dụng xe ô tô chuyển đổi công năng;

=> Cự ly từ 300 ki lô mét trở xuống: Không quá 20 năm đối với xe ô tô sản xuất để chở người; không quá 17 năm đối với ô tô chuyển đổi công năng trước ngày 01 tháng 01 năm 2002 từ các loại xe khác thành xe ô tô chở khách.

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

Điều 13, khoản 2 Điều 15, Điều 16 Nghị định 86/2014/NĐ-CP

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng các điều kiện chung

- Xe buýt phải có sức chứa từ 17 hành khách trở lên. Vị trí, số chỗ ngồi, chỗ đứng cho hành khách và các quy định khác đối với xe buýt theo quy chuẩn kỹ thuật

- Xe đáp ứng niên hạn sử dụng, có màu sơn đặc trưng được đăng ký với cơ quan quản lý tuyến

- Số lượng phương tiện phải có từ 01/7/2016: Từ 20 xe trở lên đối với đơn vị có trụ sở tại các thành phố trực thuộc Trung ương; 5 xe trở lên đối với đơn vị có trụ sở đặt tại huyện nghèo; 10 xe trở lên đối với đơn vị đặt các địa phương còn lại

Kinh doanh vận tải hành khác bằng xe taxi

Điều 17 Nghị định 86/2014/NĐ-CP

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng các điều kiện chung trừ điều kiện về nhân viên phục vụ trên xe; doanh nghiệp/htx phải có số điện thoại giao dịch

- Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng khách bằng xe taxi phải có trung tâm điều hành, duy trì hoạt động của trung tâm điều hành với lái xe, đăng ký tần số liên lạc và có thiết bị liên lạc giữa trung tâm với các xe thuộc đơn vị

- Xe có sức chứa từ 09 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe)

- Niên hạn sử dụng của xe không quá 08 năm tại đô thị loại đặc biệt; không quá 12 năm tại các địa phương khác

- Trên xe phải gắn đồng hồ tính tiền được cơ quan có thẩm quyền về đo lường kiểm định và kẹp chì

- Xe phải được doanh nghiệp/htx kinh doanh đăng ký và thực hiện sơn biểu trưng (logo) không trùng vơi biểu trưng đã đăng ký của đơn vị kinh doanh vận tải taxi trước đó,

- Doanh nghiệp/ htx phải đảm bảo số lượng xe tối thiểu là 10 xe; đối với đô thị loại đặc biệt phải có tối thiếu là 50 xe

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải du lịch bằng xe ô tô

Điều 18 Nghị định 86/2014/NĐ-CP

- Đơn vị kinh doanh vận tải có đủ các điều kiện chung

- Niên hạn sử dụng của xe vận tải khách du lịch không quá 15 năm; không được sử dụng xe ô tô chuyển đổi công năng

- Xe vận tải hành khách theo hợp đồng niên hạn sử dụng:

=> Cự ly trên 300 ki lô mét: Không quá 15 năm đối với ô tô sản xuất để chở người; không được sử dụng xe ô tô chuyển đổi công năng;

=> Cự ly từ 300 ki lô mét trở xuống: Không quá 20 năm đối với xe ô tô sản xuất để chở người; không quá 17 năm đối với ô tô chuyển đổi công năng trước ngày 01 tháng 01 năm 2002 từ các loại xe khác thành xe ô tô chở khách.

- Số lượng xe tối thiểu: từ 10 xe trở lên đối với đơn vị có trụ sở tại các thành phố trực thuộc trung ương; từ 03 xe trở lên đối với đơn vị có trụ sở tại các huyền nghèo; từ 05 xe trở lên đối với đơn bị có trụ sở đặt tại các địa phương còn lại

- Đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch phải tuân thủ them các quy định của pháp luật về du lịch

Kinh doanh vận tải hàng hóa

Điều 19 Nghị định 86/2014/NĐ-CP

- Từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ; đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa sử dụng xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe ô tô vận tải hàng hóa trên hành trình có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên phải có số lượng phương tiện tối thiểu : từ 10 xe trở lên đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 03 xe trở lên đối với đơn vị có trụ sở đặt tại huyện nghèo theo quy định của Chính phủ; từ 05 xe trở lên đối với các đơn vị có trụ sở đặt tại các địa phương còn lại.

Dịch vụ Xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô của công ty Luật TNHH Sao Việt sẽ cùng quý khách thực hiện các quy trình thủ tục:

·       Tư vấn các vấn đề liên quan trước khi xin giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải bằng ô tô

-        Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các giấy tờ của khách hàng

-        Tư vấn các quy trình, thủ tục cần thực hiện

-        Tư vấn về các điều kiện cần phải đáp ứng phù hợp với nội dung loại hình kinh doanh của quý khách hàng

·       Giúp khách hàng soạn thảo hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải bằng ô tô:

-        Soạn Giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (theo mẫu)

-        Lên phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

-        Hợp đồng và biên bản nghiệm thu gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (trừ xe taxi)

-       Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông

-        Xây dựng Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách

-       Đăng ký chất lượng dịch vụ (theo mẫu) cho Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi

-        Đăng ký chất lượng dịch vụ trên tuyến (theo mẫu) đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định

·       Đại diện quý khách hàng thực hiện các công việc:

-        Nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải bằng ô tô tại Sở Giao thông vận tải

-        Theo dõi hồ sơ đã nộp, sửa đổi bổ sung hồ sơ nếu cần

-        Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng

-        Tư vấn các vấn đề liên quan sau khi có giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải bằng ô tô.

·       Chi phí và thời gian thực hiện công việc:

Thời  gian và chi phí thực hiện dịch vụ sẽ được trao đổi và thống nhất tùy theo địa bàn, quy mô kinh doanh của quý khách hàng. Công ty Luật TNHH Sao Việt cam kết mang tới cho quý khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất  với múc giá dịch vụ ưu đãi nhất.

Là một công ty tư vấn pháp lý doanh nghiệp hàng đầu, qua nhiều năm hoạt đông đã nhận được sự tin tưởng của khách hàng, Công ty Luật TNHH Sao Việt cam kết tận tình hướng dẫn cùng quý khách hàng xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trong thời gian nhanh nhất, thủ tục chính xác, cách thức phục vụ chuyên nghiệp nhất.

Liên hệ  ngay tới tổng đài Sao Việt 19006243 để được tư vấn trực tiếp và hoàn toàn miễn phí!
 

>> Dịch vụ thành lập doanh nghiệp với các thủ tục thành lập công ty và hỗ trợ xin giấy phép kinh doanh trọn gói, chuyên nghiệp, giá rẻ dành cho quý khách

2768 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết