Avatar's chamsocsacdep

Ghi chép của chamsocsacdep

Hình thức báo cáo tài chính cho các loại hình công ty

Cuối năm là khoảng thời kì để những tổ chức hội tụ vào công việc làm mẫu báo cáo tài chính , đồng thời thực hiện một vài thủ tục trong việc quyết toán thuế doanh nghiệp trong cả năm. Nhưng vấn đề báo cáo kinh tế hay quyết toán thuế của từng mẫu tổ chức cũng như cá nhân sẽ khác nhau. Dưới đây là một vài nhân tố cần biết lúc tiến hành việc thuế, kế toán mà chúng mình giải đáp đến những bạn tôi .

Dịch vụ báo cáo tài chính chuyên nghiệp

I. Thời hạn đưa Báo cáo ngân sách :

1. Đối mang những dòng công ty khác:

a) Công ty kế toán là tổ chức tư nhân đồng thời doanh nghiệp hợp danh buộc phải nộp Báo cáo tiền bạc năm chậm nhất là 30 ngày, đề cập từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối mang những công ty kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tiền bạc năm chậm nhất là 90 ngày;

b) Tổ chức kế toán trực thuộc đưa Báo cáo chi phí năm cho đơn vị kế toán cấp tại theo thời hạn do tổ chức kế toán cấp tại quy định.

2. Đối có đơn vị nhà nước

a) Thời hạn đưa Báo cáo kinh tế hiếm :
- Tổ chức kế toán bắt buộc nộp Báo cáo tiền bạc hiếm chậm nhất là 20 ngày, nói từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý hiếm ; Đối có tổ chức mẹ, Tổng doanh nghiệp quốc gia chậm nhất là 45 ngày;
- Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp , Tổng doanh nghiệp nhà nước nộp Báo cáo kinh tế quý cho đơn vị mẹ, Tổng đơn vị theo thời hạn vì tổ chức mẹ, Tổng doanh nghiệp quy định.

b) Thời hạn gửi Báo cáo tiền bạc năm:
- Công ty kế toán nên gửi Báo cáo chi phí năm chậm nhất là 30 ngày, đề cập từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối mang tổ chức mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;
- Công ty kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước gửi Báo cáo chi phí năm cho công ty mẹ, Tổng đơn vị theo thời hạn vì đơn vị mẹ, Tổng đơn vị quy định.
>> Xem thêm: Dịch vụ quyết toán thuế chuyên nghiệp, giá rẻ dành cho các doanh nghiệp

II. Nơi nhận Báo cáo tiền bạc :

1. Đối mang các tổ chức quốc gia đóng tại địa bàn tỉnh , đô thị trực thuộc Trung ương nên lập cùng lúc gửi Báo cáo tài chính cho Sở kinh tế tỉnh giấc , thị thành trực thuộc Trung ương. Đối mang doanh nghiệp nhà nước Trung ương còn nên nộp Báo cáo tiền bạc cho Bộ ngân sách (Cục kinh tế doanh nghiệp ).
- Đối mang các dòng đơn vị nhà nước như: nhà băng thương nghiệp , doanh nghiệp xổ số lượng kiến thiết, công ty tín dụng, công ty bảo hiểm, tổ chức buôn bán chứng khoán nên nộp Báo cáo tài chính cho Bộ tiền bạc (Vụ tài chính ngân hàng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm).
- Những công ty kinh doanh chứng khoán cùng lúc tổ chức đại chúng buộc phải gửi Báo cáo chi phí cho Uỷ ban Chứng khoán quốc gia và Sở giao thiệp chứng khoán.

2. Những đơn vị bắt buộc nộp Báo cáo tài chính cho cơ thuế quan trực tiếp quản lý thuế trên địa phương. Đối sở hữu những Tổng công ty quốc gia còn phải nộp Báo cáo tiền bạc cho Bộ tiền bạc (Tổng cục Thuế).

3. Công ty với đơn vị kế toán cấp ở buộc phải nộp Báo cáo chi phí cho doanh nghiệp kế toán cấp ở theo quy định của tổ chức kế toán cấp trên .

4. Đối sở hữu các đơn vị mà pháp luật quy định bắt buộc kiểm toán Báo cáo ngân sách thì bắt buộc kiểm toán trước khi đưa Báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tiền bạc của các đơn vị đã tiến hành kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm toán tham gia Báo cáo ngân sách lúc đưa cho những doanh nghiệp quản lý quốc gia đồng thời tổ chức cấp tại .

5. Công ty tài chính mà doanh nghiệp sở hữu vốn góp vốn trực diện nước ngoài (FDI) phải nộp Báo cáo tài chính là Sở chi phí các thức giấc , thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đăng ký hội sở kinh doanh chính.

6. Đối có các đơn vị nhà nước mang 100% tài chính yếu tố lệ, không kể những tổ chức nơi doanh nghiệp bắt buộc gửi Báo cáo tiền bạc theo quy định trên , công ty còn bắt buộc đưa Báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp , công ty được phân công , phân cấp bắt đầu quyền của chủ sở hữu theo Nghị định số 99/2012/NĐ-CP cùng lúc các văn bản sửa đổi, hỗ trợ , thay đổi .

7. Các tổ chức (nói cả những công ty trong nước đồng thời tổ chức mang vốn góp vốn nước ngoại trừ ) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp , khu kỹ thuật cao còn cần gửi Báo cáo kinh tế năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp , khu kỹ thuật cao trường hợp được yêu cầu .

Hình thức phạt trùng hợp đưa báo cáo chi phí

Vấn đề 8. Vi phạm quy định về thời hạn báo cáo thống kê, báo cáo ngân sách :

1. Cảnh cáo đối sở hữu hành vi gửi báo cáo chậm so mang chế độ quy định dưới 05 ngày đối với báo cáo thống kê tháng; dưới 10 ngày đối mang báo cáo thống kê, báo cáo tiền bạc quý hiếm , 6 tháng, 9 tháng; dưới 15 ngày đối mang báo cáo thống kế, báo cáo kinh tế năm.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối sở hữu hành vi nộp báo cáo chậm so sở hữu chế độ quy định từ 05 ngày đến dưới 10 ngày đối có báo cáo thống kê tháng; từ 10 ngày tới dưới 15 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo chi phí quý hiếm , 6 tháng, 9 tháng; từ 15 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tiền bạc năm.

3. Phạt tiền từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối sở hữu hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định từ 10 ngày tới 15 ngày đối với báo cáo thống kê tháng; từ 15 ngày đến dưới 20 ngày đối có báo cáo thống kê, báo cáo chi phí quý giá , 6 tháng, 9 tháng; từ 20 ngày đến dưới 30 ngày đối mang báo cáo thống kê, báo cáo ngân sách năm.

4. Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối sở hữu hành vi nộp báo cáo chậm so sở hữu chế độ quy định từ 20 ngày đến 30 ngày đối mang báo cáo thống kê, báo cáo kinh tế quý hiếm , 6 tháng, 9 tháng; từ 30 ngày đến 45 ngày đối mang báo cáo thống kê, báo cáo tiền bạc năm.

5. Phạt tiền từ tại 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo kinh tế .
- Hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo tiền bạc là sau 15 ngày so có chế độ quy định đối sở hữu báo cáo thống kê tháng, sau 30 ngày đối sở hữu báo cáo thống kê, báo cáo chi phí hiếm , 6 tháng, sau 45 ngày đối mang báo cáo thống kê, báo cáo chi phí năm mà chưa nộp báo cáo thống kê, báo cáo kinh tế cho tổ chức thống kê với thẩm quyền.

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ trọn gói đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp như:

Thủ tục thành lập công ty
- Hỗ trợ xin giấp phép kinh doanh cho các doanh nghiệp mới thành lập
- Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp khi không còn hoạt động kinh doanh

2757 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết