Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

không đề

Nếu đột ngột ngày mai anh không dậy
Đừng ngạc nhiên, chuyện đó rất bình thường
Ta không được chọn cách chào cuộc sống
Nhưng sống thế nào, quyền ta chọn, luôn luôn.

trích Phạm Gia Hiền
2388 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  

1 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết