Avatar's cuong205a

Ghi chép của cuong205a

????????...giải pháp Skype trên BB10 - thời điểm 10.2017

 

AI CẦN:

 • các bạn xài BlackBerry 10 buộc phải dùng Skype do công việc
 • mở rộng một số app khác như telegram, zalo, viber, Facebook messenger
CẦN NHỮNG GÌ
 • -1 máy BB10 (mình dùng Classic)
 • -1 account Goolge để kết nối với GG Play
 • -các fiel tải mình để link kèm theo

TÓM LƯỢC
 • -update BlackBerry Android Runtimes . Khởi động lại
 • -cài BlackBerry Google ID
 • -xóa sạch apk đã lỡ cài vào máy trước đây (nếu có)
 • -cài 3 apk file GG account, GG setting , GG Play
 • -log in bằng GG account, sau đó vào GG Play tải về Skype sử dụng

CHI TIẾT

1) update BlackBerry Android Runtimes : vào link này tải về :
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/39879918http://appworld.blackberry.com/webstore/content/39879918">http://appworld.blackberry.com/webstore/content/39879918 Times New Roman"; font-size: medium;">
2) cài đặt thành công, khởi động lại (bắt buộc. Rất quan trọng)
3) cài đặt BlackBerry Google ID : vào link này tải về:
https://cuongdc.sharepoint.com/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1febbece2e64a45ed95d0e9be313ee58b&authkey=AVVumERapgh0KxbLAljxROE&expiration=2017-11-01T12%3a35%3a30.000Zhttps://cuongdc.sharepoint.com/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1febbece2e64a45ed95d0e9be313ee58b&authkey=AVVumERapgh0KxbLAljxROE&expiration=2017-11-01T12%3a35%3a30.000Z">https://cuongdc.sharepoint.com/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1febbece2e64a45ed95d0e9be313ee58b&authkey=AVVumERapgh0KxbLAljxROE&expiration=2017-11-01T12%3a35%3a30.000Z Times New Roman"; font-size: medium;">

4) mở BlackBerry Google ID, vào phần app xóa bỏ file Skype apk (nếu trước đây lỡ cài)

5) cài file apk GG account, Link down về
https://cuongdc.sharepoint.com/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=16d909d4fa64548feb039e5201cdcc10d&authkey=AUfJMcruB34b90IJAYfQMTk&expiration=2017-11-01T12%3a38%3a58.000Zhttps://cuongdc.sharepoint.com/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=16d909d4fa64548feb039e5201cdcc10d&authkey=AUfJMcruB34b90IJAYfQMTk&expiration=2017-11-01T12%3a38%3a58.000Z">https://cuongdc.sharepoint.com/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=16d909d4fa64548feb039e5201cdcc10d&authkey=AUfJMcruB34b90IJAYfQMTk&expiration=2017-11-01T12%3a38%3a58.000Z Times New Roman"; font-size: medium;">

6) cài file apk GG setting. Link down về
https://cuongdc.sharepoint.com/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=10b2d8dc1548741719b8f2243a7503958&authkey=AQ-97WL9wW0EA9KG-_mwrbU&expiration=2017-10-31T06%3a44%3a55.000Zhttps://cuongdc.sharepoint.com/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=10b2d8dc1548741719b8f2243a7503958&authkey=AQ-97WL9wW0EA9KG-_mwrbU&expiration=2017-10-31T06%3a44%3a55.000Z">https://cuongdc.sharepoint.com/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=10b2d8dc1548741719b8f2243a7503958&authkey=AQ-97WL9wW0EA9KG-_mwrbU&expiration=2017-10-31T06%3a44%3a55.000Z Times New Roman"; font-size: medium;">

7) cài file apk GG Play. Link down về
https://cuongdc.sharepoint.com/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1a059e38cc8a74a2e9f8dfc34c79b839a&authkey=AUEIXtlZZxg-qPGYkpKg8PM&expiration=2017-10-31T06%3a43%3a49.000Z

8) mở Google account bước (5). Nhập email, pw của bạn để đăng ký cho thiết bị BB10

9) mở Google Play ở bước (7)

10) download Skype về dùng. Enjoy!


Chúc thành công!


p/s:

 • Phương pháp đã thực hiện được cho Skype. Một số app khác cần mod app mới dùng được, sẽ được gửi link : Telegram, Zalo, Viber, FB Messenger
 • Ko dùng được cho : Uber
 • test thành công trên Classic
 • Đây chỉ là 1 cách trong nhiều cách. Bạn nào có cách hay hơn chia sẻ cho anh em biết
 • BBM hỗ trợ : làm từng bước, có gì trục trặc thì screenshot lại, anh em trong này sẽ bày cho ...http://linkhay.com/note4992755/vui-ve-moi-anh-em-join-bbm-group-linkhay Times New Roman"; font-size: medium;">
7 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết