Loan tin

Tiểu sành.

7 năm trước · Bình luận

Về khái niệm tâm linh thì mình hiểu nó đơn giản là tín
ngưỡng hoặc những sự việc xảy ra mang tính “ thần bí” mà khoa học chưa giải
thích được, và cũng không biết là hiểu như vậy sai hay đúng, do đó câu chuyện
này mình cũng không chắc là đưa vào kênh tâm linh như vậy có chuẩn...

Loan tin

Quyết định phân công nhiệm vụ CB.

11 năm trước · 10 bình luận

Để tạo điều kiện tốt nhất cho 2 thành viên @h2o@menhmangmienman đạt kết quả tốt nhất trong cuộc thi Miss(vòng 2) sắp tới,đem lại vinh quang cho CB,Tôi xin phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau:
@lylienket:Thủ sẵn 100 cờ lôn,tất có việc dùng đến....
@congamaimo:Kiểm tra lại...

Loan tin

Cơ cấu tổ chức Chi bộ (Dự thảo).

11 năm trước · 18 bình luận

 Baltimo : Bí thư - Chỉ đạo chung.
@Lylienket: Phó bí thư (thường trực) - Phụ trách tổ chức,nhân sự,nội chính.
@Congamaimo : Phó bí thư - Phụ trách Tài chính.
@Neo2614 : Trưởng Ban Kế hoạch - Phong trào.
@TaySac: Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật.