Loan tin

Hỏi mọi người: Những Extension (Google Chrome) không thể thiếu của các bác?

8 năm trước · Bình luận

Của em là những thằng này:
1. LastPass: Free Password Manager, dịch vụ quản lý mật khẩu, giờ mà ko có thằng này thì chả đăng nhập được vào website nào cả, kể cả linkhay. Em có gần 300 loại toài khoản trên...

Loan tin

Bó tay ông Linkhay

8 năm trước · Bình luận

Muốn thay đổi cái blast, thay cho "Cuộc sống thật tươi đẹp" mà ko biết nhấn vào đâu, bó tay Linkhay.