Loan tin

Lượm lặt chống Tàu

10 năm trước · 1 bình luận

Nghĩ lại mà thương cụ Rùa. Chính ra cụ Rùa là "người" chiến đấu với Chủng tộc Tàu dữ dội và kiên cường nhất ở giữa Hà Nội ấy nhờ mọi người nhờ:

"Giống Tàu tai nó có màu
Vừa nhanh động đực vừa mau có bầu
Thế nên đẻ đá-i rất trâu
Ăn uống lại khỏe sống lâu vô cùng"

Loan tin

Thơ Đỗ Trung Quân - Một bài thơ cho các em Thang Duy - Củng lợi & Ôn Như Lì....

10 năm trước · 1 bình luận

Một bài thơ cho các em Thang Duy - Củng lợi & Ôn Như Lì....https://www.facebook.com/notes/do-trung-quan/m%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1-cho-c%C3%A1c-em-thang-duy-c%E1%BB%A7ng-l%E1%BB%A3i-%C3%B4n-nh%C6%B0-l%C3%AC/10150201730998670
Lạ thật đấy.Chàng thanh niên tôi gặp ở Placentia – Nam CaliChẳng...