Loan tin

Dân IT và Cave có 10 điểm tương đồng

12 năm trước · Bình luận

Dân IT và Cave có nhiều điểm
tương đồng với nhau thiệt, cả 2 cái nghiệp đều làm dâu trăm họ haiz


1. Làm việc đêm và luôn thiếu ngủ.
2.
Khi có hứng làm việc tốt hơn.

3.
Không phải bỏ vốn bằng tiền mặt (khi vào nghề). 
4. Làm việc...