Loan tin

Hãy sống như ngày mai bạn không còn sống nữa.....

11 năm trước · Bình luận

"Nhớ rằng mình sẽ sớm qua đời
là động lực quan trọng nhất để tôi đưa ra các quyết định lớn trong đời.
Bởi vì gần như tất cả mọi thứ – kỳ vọng, kiêu hãnh, sợ hãi – đều lu mờ
trước cái chết, chỉ còn lại những điều quan trọng nhất. Nhớ rằng mình sẽ
qua đời là cách để...