Loan tin

Dạo này!

10 năm trước · 4 bình luận


Thích ăn mặc đẹp và có xu hướng mê quần áo. Phát hiện ra mình
nghiện…giày. Lúc nào cũng có ý nghĩ muốn đi mua giày. Đang lên kế hoạch
f5 bản thân. Hy vọng sẽ được thêm 3kg nữa trong thời gian tới.

Chuyển sang mê phim Hàn và thích mơ mộng. Chắc đang hồi teen....