Loan tin

Những con khỉ không hỏi tại sao.

11 năm trước · 1 bình luận

Có một câu chuyện xưa lắm, xưa đến nỗi anh không nhớ là ai đã kể cho
anh nghe và lúc nào, chỉ nhớ là nó liên quan đến vài con khỉ, một cái
chuồng, một trái chuối và một bình chữa lửa. em xây một
cái chuồng rộng cỡ cái phòng ngủ, và lùa năm con khỉ vào một phía. phía