Loan tin

gừng càng già càng cay

6 năm trước · Bình luận

“Khi người ta 20-30 tuổi, người ta còn quá trẻ;30-40 tuổi, đang trẻ;40-50, hãy còn trẻ;50-60 trẻ không ngờ;60-70 trẻ lạ lùng!và trên 70 người ta trẻ vĩnh viễn!”…“Thấy chưa? Có cái gì là già đâu?”- Khai Trí