Loan tin

Sảng thôi

6 năm trước · 6 bình luận

Có những lúc không thể hiểu được con người ta xác định tình thân là gì :). Ừ thì là anh em ruột cũng có thể tìm mọi cách để cho thằng em ra ngoài đường ở để mình có thêm khúc đất (chỉ chừng vài trăm triệu)Bước ra đường, không thể hiểu được sao người ta lại cứ phải quan tâm quá đáng đến chuyện của...