Loan tin

Điều tào lao của linkhay

6 năm trước · Bình luận

Đăng nhập việt id rồi, không cho đăng nhập lại linkhay
http://2.pik.vn/2016dac1f058-c512-49a6-93d6-18665e6deb02.png
Bấm vào chỗ quên mật khẩu thì
http://2.pik.vn/201619689646-64af-4b21-957e-871ce85a329c.png
Viết cái ghi chép này cũng 3 4 lần mới được, không cho chèn ảnh thì đưa lên...