Loan tin

Một phút nông nổi, ân hận cả đời

10 năm trước · Bình luận

Tình hình là cũng chả có hứng thú lốt liếc j đâu, nhưng khi vừa xem
cái "Tòa tuyên án" trên V6 hnay thì đột nhiên thấy vui đời lạ, nhao ngay
vào máy để tường thuật lại cái vụ án kinh điển mà mình vừa được thưởng
thức ban nãy. Chuyện chẳng là Lê Văn Tê đang đi trên đường