Loan tin

Một nửa tâm hồn

12 năm trước · 4 bình luận

Một nửa tâm hồn của mình dành cho âm nhạc, cứ cho là vậy đi. Và trong khi chờ đợi google ra tính năng "Search your brain" thì mình dùng tạm last.fm để xem 1 năm trở lại đây thì tâm hồn mình có gì :D1 Ayreon – Come Back to Me 356