Loan tin

Sự cố hạt nhân ở Nhật Bản

10 năm trước · 30 bình luận

Với tư cách là người ít nhiều nắm được các nguồn tin chính thức, mời bạn nào có câu hỏi về sự cố hạt nhân ở Nhật Bản đặt luôn câu hỏi ở đây để mình trả lời cho dễ.