Loan tin

19 đặc điểm của người Việt Nam (sưu tầm)

9 năm trước · 5 bình luận

Tổng thống của một nước cựu thù cũng phải công khai thừa nhận: “Việt
Nam là một nước có lịch sử lâu đời, bền vững. Dân tộc Việt Nam chứng
tỏ cho tất cả thế giới biết là người Việt Nam có toàn quyền tự quyết,
định đoạt được tương lai của họ”. Ðể tiếp tục truyền thống đó...