Loan tin

Giải thích ngắn gọn tại sao Apple lại cương vụ mở khóa iPhone

5 năm trước · Bình luận

Thời giân gần đây các hãng công nghệ, cả đối thủ hay bạn của Apple đều đứng bên hãng. Có đọc một số note của anh em về việc này nhưng cảm thấy chưa thỏa đáng và mọi người đa phần đang cho Apple "làm màu".

Sự thật thì bản thân các hãng công nghệ lớn khác thừa khôn ngoan để xem đối thủ có làm...