Loan tin

Cách vào Facebook bằng phần mềm

10 năm trước · Bình luận

 Thử vào Facebook bằng phần mềm UltraSurf và Hotspot Shield. Link dowload:
- UltraSurf: http://www.ultrareach.com/
- Hotspot Shield: http://www.rosoftdownload.com/download/Windows/Hotspot-Shield

Còn dùng điện thoại có thể dowload...

Loan tin

Mừng bạn ghé thăm TẠP CHÍ CHIM LỢN

10 năm trước · 1 bình luận

TẠP CHÍ CHIM LỢN là Kênh tổng hợp & chia sẻ thông tin mọi mặt cuộc sống giới trẻ Việt với quan điểm biên tập: cập nhật, chân thực, tôn trọng và sẵn sàng chia sẻ mọi góc nhìn.

Cổng thông tin của TẠP CHÍ CHIM LỢN:

- Website: 
http://www.TCCL.info

- Facebook: