Loan tin

Công nghệ ăn mày

11 năm trước · Bình luận


Ảnh: Dhruvlathra.
Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Levi’s ra khỏi Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt.
> Ăn mày thời khủng hoảng
Hắn đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc...