Loan tin

Anh nhớ em lắm :x

10 năm trước · 3 bình luận

Đêm lạnh tình si, rượu 3 chén bia 5 chai đâu đủ để khỏa lấp nối nhớ miên man. Chả nhiều nhặn gì nhưng là quá nhiều so với lời bác sĩ dặn a trong 2 tháng k được đụng đến mấy cái thứ nước có pha cồn. Anh kệ cmn luôn, đời là mấy tí, tình yêu là mấy lạng, còn e là cục Protein mấy chục kg chứ có là gì....

Loan tin

Đôi khi..!

10 năm trước · Bình luận

Khỏang cách xa nhất không phải là bầu trời hay mặt đất.
Mà là em kề bên mà chẳng nhận thấy tình anh. 
Đôi khi, bạn cần phải chạy thật xa và bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo bạn... Đôi khi, bạn cần phải nói nhỏ hơn để thấy được ai đang nghe mình... Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm...

Loan tin

Life isn't so short and we cant see the future...!

10 năm trước · 1 bình luận

A poor boy loved a rich girl.
One day the boy proposed her. Then the girl said, "listen! your monthly salary is my daily hand expenses. Should I be involved with you? How could you thought that? I will never love you. So, forget me 'n get engaged with someone else of your level."