Loan tin

Tại sao phải tôn sư?

7 năm trước · Bình luận

Từ bé, chúng ta luôn được dạy rằng, phải "tôn sư trọng đạo"

Và cũng từ rất bé, tôi luôn thắc mắc rằng, tại sao chúng ta lại phải "tôn sư"?
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo nàn dưới một chân núi xa xôi tận miền trung, nơi cái nghèo cái đói chưa một lần rời xa con người, nơi mà hàng năm...