Loan tin

Thông điệp của cuốn lịch quân đội

12 năm trước · Bình luận

áo tiếng Anh South China Morning Post (Bưu
điện Hoa Nam Buổi sáng - SCMP), trụ sở ở Hong Kong, vừa có bản
tin nêu lên một quan sát độc đáo về quốc phòng.Bài báo cho hay trong khi tuần trước Trung
Quốc cho...

Loan tin

Wikileaks, ĐH Đảng, ...

12 năm trước · Bình luận

@BQT: bài viết này hoàn toàn không có 1 dụng ý xấu nào, chỉ để cung cấp 1 cái nhìn đa chiều cho mọi vấn đề, sự kiện - cái mà có thể không được đề cập trên báo chí chính thống.
Bài viết chỉ đăng tải toàn bộ nội dung từ nguồn, không thêm bớt.
-------------------------------

...