Loan tin

[Hỏi LH] Tại sao các đối thủ cạnh tranh thường đặt cửa hàng gần nhau?

6 năm trước · Bình luận

Vì sao các quán ăn, shop quần áo, ... lại đặt cửa hàng gần với đối thủ của mình?
Việc này có lợi và hại như thế nào?