Loan tin

Bài toán của người ăn mày !

12 năm trước · Bình luận

Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Gucci ra khỏi Tràng Tiền
Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát
hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế
thôi. Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc
hơn một khoá...

Loan tin

ếch ộp

12 năm trước · Bình luận

Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi
xuống cái hố sâu.Tất cả các con ếch còn lại đều bu quanh miệng hố để
kéo chúng lên. Nhưng khi thấy miệng hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai
con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.

Hai con ếch bỏ ngoài tai...

Loan tin

Email - có thực sự quan trọng

12 năm trước · Bình luận

Một anh chàng thất nghiệp nộp đơn vào vị trí tạp vụ
tại Microsoft. Viên giám đốc nhân sự phỏng vấn một hồi rồi kiểm tra
bằng một bài dọn dẹp sàn nhà.

— Anh được nhận - ông ta nói. - Hãy cho tôi địa chỉ e-mail của anh, tôi
sẽ gửi mẫu đơn xin việc để anh điền vào rồi...

Loan tin

Đẽo cày giữa đường

12 năm trước · Bình luận

Chuyện
kể rằng có một Bác nông dân rất nghèo, cả đời sống bằng nghề đồng áng,
Bác muốn làm một cái cày thật tốt để làm công việc đồng áng năng suất
và đỡ vất vả hơn. Hôm nay, bác rất vui vì đã xin được một cây gỗ tốt
nhưng Bác chưa làm cái cày bao giờ, Bác bèn mang khúc...

Loan tin

Hai cha con và con lừa

12 năm trước · Bình luận

Có hai cha con dắt con lừa ra chợ bán,cha ngồi lên lưng lừa,con đi bộ
theo sau.

Người bên đường thấy thế liền nói:cha gì mà không biết thương
con,để cho con mình phải đi bộ.

Nghe vậy người cha liền nhảy xuống lưng
lừa nhường cho con cưỡi lừa.Đi môt chốc...