Loan tin

Vấn đề kinh điển ( chuyện về xây tượng đài )

12 năm trước · 1 bình luận

Gần đây dư luận đang ồn ào chuyện xây dựng tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng dự toán hết hơn 400 tỷ, trùng tu chùa Một cột hết 30 tỷ... Tôi thấy bản chất đây là vấn đề kinh điển của người Việt Nam.

Tôi thấy thực chất có 3 vấn đề khác nhau, chồng chập lên nhau và dư luận không bóc tách ra...

Loan tin

Vô lô

12 năm trước · Bình luận

Một cô bạn Hải Phòng mình quen qua Facebook đã quyết định lên Hoàng Su Phì làm việc ,bỏ sau lưng thành phố phồn hoa,và những cơ hội việc làm tốt đẹp để lên đó .
Mọi lời nói đều dễ ,chỉ có làm là khó thôi  ... và tôi thực sự khâm phục bạn,bạn ạ :D