Loan tin

Sách Đúng việc- Giản Tư Trung

4 năm trước · Bình luận

Đô đốc Nelson đã gửi tới các chiến binh trước trận Trafalgar bằng câu nói “Nước Anh mong muốn mỗi người sẽ làm tròn bổn phận của mình”. Câu nói ấy gợi mở việc một xã hội, một đất nước có trở nên tươi đẹp thì những con người phải làm tròn những trách nhiệm và bổn phận của mình. Để Khai dân trí -...