Loan tin

Tình yêu chàng IT

12 năm trước · Bình luận

Trái tim anh, em select bằng mouse 

Chốn hẹn hò, forum internet 

Lời yêu thương truyền bằng phương thức get 

Nhận dáng hình qua địa chỉ IP 

Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi 

Anh sẽ chết giữa muôn ngàn biển search 

Loan tin

Hợp đồng sex (thâm hơn cả tàu khựa)

12 năm trước · Bình luận

Tôi đã tìm hiểu khá kỹ thế giới gái gọi. Nếu muốn tuyển gái gọi tốt nhất là
nhờ các ông xe ôm giúp đỡ. Phụ nữ như tôi không biết tí gì về thế giới này. Phải
mất tới mấy trăm nghìn tiền xe ôm tôi mới chọn được một cô bé thật ưng ý, 18
tuổi, chân dài, da trắng, bộ ngực đồ sộ,...