Loan tin

Phụ nữ thật khó hiểu

11 năm trước · 10 bình luận

Phụ nữ thật là khó hiểu: yêu anh A một cách say đắm( A là một thằng khốn nạn ), không yêu anh B nhưng lại không muốn anh B thôi yêu mình và cuối cùng lại đi kết hôn với anh C( không biết là thằng bỏ mịa nào)