Loan tin

Báo chí: định nghĩa, quyền lực và vai trò

7 năm trước · Bình luận

Dạo này báo chí điều tra vụ cây xanh ở Hà Nội hơi bị ác, vậy nên đi tìm định nghĩa báo chí phát nào
"Báo chí, dựa trên những điều tra, tìm hiểu để làm sáng tỏ đời sống xã hội, văn hóa." [1]
Quyền lực thì sao:
"Quyền lực này, nếu được nhân dân sử dụng đúng, thì sẽ góp phần nói lên sự thật,...