Loan tin

??????????

11 năm trước · Bình luận

Sửa blast thế nào nhỉ?
"Quyết không quan tâm ai nữa cho đến khi số người quan tâm mình = số người mình quan tâm"