Loan tin

Thời của thông tin "lộ hàng"?

11 năm trước · Bình luận

Cô nào quên Féc mơ tuya

Có ngay "nhà báo" đến chìa máy quay

Hớ hênh tuột cúc ngực này

Có ngay "báo chí" ra tay lấy hình

Trẻ thơ bé dại xinh xinh

Không tha, "ông báo" vẫn rình, vẫn "phang"

Thế rồi, đăng báo "hiên ngang"