Loan tin

Đọc thời sự mà ngán sự đời....

7 năm trước · Bình luận

Ngày nào vô cơ quan, việc đầu tiên không phải là làm việc, hồ sơ sổ sách website công ty gì hết, mà chính là đọc báo. Đọc để ngẫm đời, đọc để kêu trời, và bây giờ chỉ để... cười trừ cho qua, chứ bản thân mình là một nhân viên quèn, thay đổi xã hội làm sao mà được chứ ? Tham nhũng, xăng tăng, lạm...