Loan tin

notitle

11 năm trước · Bình luận

Sống không giận không hờn không óan trách
Sống đương đầu với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Tâm bất biến giữa giòng đời vạn...