Loan tin

Linkhay có phải là một sân chơi công bằng????????????

13 năm trước · 7 bình luận


Hi tất cả mọi người,

Có lẽ mọi
người vào linkhay là để tìm những thông tin hay và tham gia vào một sân
chơi được tạo ra với những trao đổi ý kiến của các thành viên, và đó là
một sân chơi công bằng, bình đẳng, mọi người đề có thể chia sẻ các link
mà...