Loan tin

Phan Ý Ly

9 năm trước · Bình luận

Nếu sống ở trên đời mà vẫn yêu một người, biết người đó yêu mình như thế
nào.. mà không thể đến được với nhau, phải coi như người ta không hề
tồn tại trên cõi đời này… thì khác nào một nửa linh hồn em đã chết..