Loan tin

Ngồi chờ 2011 đi qua, chuẩn bị tinh thần chào đón 2012 tới.

12 năm trước · 4 bình luận

Trời tự nhiên đỏ rực (hay là mắt mình đỏ không biết). Mặc dù buồn ngủ nhưng vẫn ngồi chờ giờ khắc giao thừa tới. Còn lại 14 phút của năm 2011, một năm đáng nhớ nhất đời của mình. Bây giờ mà kể lể thì e rằng không đủ thời gian. Mình chỉ muốn viết vài dòng gọi là để kỷ niệm. 
Sang năm mới phải...