Loan tin

Cuộc sống sẽ tươi đẹp nếu bạn nghĩ nó luôn đẹp

12 năm trước · Bình luận

Nếu một ngày bạn mở mắt ra và thấy cuộc sống thật chán. Bạn không có mục đích để sống và làm việc thì bạn phải hỏi lại mình ngay tại sao và phải tìm ngay cho mình mục đích sống và làm việc. Hãy luôn nghĩ cuộc sống đẹp và luôn hy vọng bạn nhé!