Loan tin

10 "chuyện lạ đó đây" về phụ nữ Triều Tiên

13 năm trước · 4 bình luận

1. Phụ nữ không được đi xe đạp

2. Phụ nữ mùa hè phải mặc váy (trừ bà già :P)

3. Phụ nữa chưa chồng không được để tóc dài (100% nữ sinh để tóc ngắn-ngang cổ)

4. Phụ nữ chửa không được đi ra đường

5. Phụ nữ rất thích đi dầy đế cao - nhìn như kiểu...