Loan tin

Phật pháp - Báo ứng . Một câu chuyện đáng để suy nghĩ.

11 năm trước · 13 bình luận

Đây là 1 câu chuyện mình nghe được trong 1 buổi thuyết giảng giáo lý Phật học (
Chùa Hoằng Pháp). 1 câu chuyện về cuộc đời của 1 người đàn ông đầy tội lỗi,
xem, nghe và muốn kể lại cho mọi người, chỉ để chia sẻ, để mọi người đều biết
đến câu chuyện này…

Người đàn...