Loan tin

Tiếu Lâm sưu tập trên mạng

6 năm trước · Bình luận

Lần đó HN vỡ đường ống nước lần thứ n, ngoài khơi xa tàu lạ và giàn khoan tự do đi diễn hội, vào đúng dịp Lễ nên bắt tất cả hộ dân treo cờ kỉ niệm. Lòng dân bực bội vì nhiều ngày không có nước sinh hoạt, thì mấy bác cán bộ phường đi từng nhà dân giục treo cờ kỉ niệm. Nhà bác nọ chưa kịp treo bị...