Loan tin

Mồng 8/3: Chuyện Kiều

11 năm trước · 1 bình luận

Đầu lòng hai ả tố nga

Thúy Kiều phận chị, em là Thúy Vân

Giời cho cái kiếp giai nhân

Mắt xanh, mỏ đỏ, lưng trần, eo thon.Ngủ ngày tới tận trưa non

Nửa đêm ngồi chát chai mòn cặp mông

Má phùng, mắt trợn, môi...