Loan tin

Chở Ai

10 năm trước · Bình luận

Tướng Đoàn Sinh Hưởng  thời mới là Đại Đội Trưởng đang chiến đấu ở Tây Nguyên có một người bạn chiến đấu thân thiết như anh em ruột . Sau này lúc ông là Trung Tướng- Tư lệnh quân khu 4 thì người bạn kia là giám đốc một công ty xây dựng công trình giao thông của Quân Đội. Một lần, Tưởng Hướng lấy xe...