Loan tin

Khi người ta không còn yêu nhau nữa.

11 năm trước · 1 bình luận

Khi người ta không còn yêu nhau nữa.
Duyên nợ, số trời, người lấy để biện minh.
" Mình không hợp thôi chia tay người nhé.
Rồi mai sau gặp người khác hơn mình"
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Câu hỏi thăm cũng trở nên thừa
Sự quan tâm nay trở thành khó chịu
Như...