Loan tin

26/10/2017

6 năm trước · 9 bình luận

Giờ cứ cốp nào chức cao mà nhà to, lắm tiền là bị đập.Thử hỏi hỏi trên đời mấy ai không màng danh lợi, mấy ai không mong sau này, mình/con cháu mình ăn sung mặc sướng, ở nhà cao cửa rộng? Chắc là cũng có vài thánh nhân. Nhưng cả xã hội mà đòi ai cũng như vậy có lẽ khó.Cái đáng nói ở đây có lẽ là...

Loan tin

Bạn có tin Vinfast sẽ thành công?

6 năm trước · Bình luận

2 3 ngày hôm nay, mọi người đang xôn xao bàn tán về VinFast và Mr Vương Nặng. Người tin rằng VF sẽ thành công, sẽ tạo ra một chiếc xe thương hiệu Việt, có nhiều đóng góp của người Việt trong đó. Người thì cho là Mr V thành công nhiều đâm hoang tưởng và VF sẽ chết yểu...Vì vậy nên em xin phép làm...