Loan tin

Cảm nghĩ hậu 20/10

11 năm trước · Bình luận

Tôi đặc biệt ngưỡng mộ và khâm phục các vị bác sĩ nha khoa... nhất là các bác sĩ nam. Cũng chẳng có gì cả.... Họ là tầng lớp nam nhi duy nhất của xã hội có khả năng bảo 1 người phụ nữ hãy ngậm miệng lại mà không phải ăn 1 cái tát nào. Sau đó họ còn được các cô thanh toán hóa đơn cho yêu cầu ấy....