Loan tin

Kiểu con gái như em

12 năm trước · Bình luận

Trưa nay tôi viết cho em vài dòng, hãy coi những lời dưới đây là lời
chia sẻ, chứ không hề có ý mỉa mai, trách cứ gì em. Và nếu đọc xong thấy
đúng quá, em có thể coi là tôi đang say mà viết..1. Kiểu con gái
như em, khi khó khăn có người đến giúp, em gạt đi, tự mình hí hoáy....

Loan tin

Giá trị của việc không làm

12 năm trước · Bình luận

Copy từ Zingme------1. Trong cuốn sách "What got you here won't get you there", M. Goldsmith, chuyên gia hàng đầu thế giới về kèm cặp (coaching), có lưu ý: "Trong công ty, chúng ta chỉ toàn đánh giá hiệu quả của việc đã làm gì đó mà ít khi đánh giá hiệu quả của việc đã quyết định không làm gì...