Loan tin

VNA nên làm gì lúc này?

12 năm trước · Bình luận

1. Im lặng chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền:   a. Nếu VNA đúng thì phản pháo lại? b. Nếu sai thì xin lỗi cũng chưa muộn? c. Mỗi bên đều sai --> đội co dựa trên cái sai của khách hàng?2. Cố gắng đôi co trên truyền thông để giành lợi thế "cả vú lấp miệng em"? -->Đã thất bại3. Chủ động xin lỗi...