Loan tin

dzô...dzô...nóng...bỏng... tay ...nè... pà ...kon...

11 năm trước · Bình luận

29/7/2010 ra mắt cụm máy chủ mới Cự
Giải
Chư vị anh hùng thân mến!

Sau khi tiến hành sáp nhập các cụm máy chủ, số lượng anh hùng hào kiệt
tham gia vào các cụm máy chủ của Anh...